فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۴۷ ۲۷
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2LTYs9iq2LTZiNmKIMKrMzAwMMK7INiq2KfYqNmE2Ygg2KrYsdin2YHZitmD2Yog2LPYt9itINmF2YbYt9mC2Ycg2YfYtNiq

در راستای تنظیف شهری صورت پذیرفت؛

شستشوی «3000» تابلو ترافیکی سطح منطقه هشت

شهردارمنطقه هشت، از شستشوی «3000» تابلو ترافیکی در سطح منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هشت، حسین عبدالله زاده گفت: باتوجه به بارندگی های اخیر و به منظور ارتقای امنیت و ایمنی شهروندان، کلیه تابلوها و علائم ترافیکی سطح منطقه توسط نیروهای خدمات شهری شستشو و تنظیف شدند .

عبدالله زاده افزود : از آنجا که علائم ترافیکی به منظور هدایت اتومبیل ها و افراد مورد استفاده قرار می گیرند، ناکارآمدی علائم ترافیکی منجر به هرج و مرج و تصادف می شود زیرا مرز بندی و هدایت مسیرها نامشخص می باشد.

وی در پایان اعلام کرد : نظافت علائم ترافیکی و بازسازی آنها تاثیر چشم گیری در بهبود شرایط ترافیک دارد. در این راستا به همت خدمات شهری منطقه شستشوی تابلوها وعلام ترافیکی به طور مستمر به ویژه بعد از هربارندگی در سطح منطقه انجام می شود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.89309740066528
Qt: 0.45465803146362