فهرست طبقات
یکشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۱۹ ۱۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KfZgdiy2KfZiti0INix2YjYtNmG2KfZitmKINmIINin2YrZhdmG2Yog2KjYpyDYqti52YjZiti2INiz2LEg2obYsdin2Log2YfYp9mKINmB2LHYs9mI2K/ZhyDYqNmI2LPYqtin2YYg2YPZiNmH2LPZhtqv2YrYmw==

شهردارمنطقه هشت بیان داشت؛

افزایش روشنایی و ایمنی با تعویض سر چراغ های فرسوده بوستان کوهسنگی؛

شهردار منطقه هشت بیان داشت: در راستای افزایش روشنایی و ایمنی80 سر چراغ فرسوده در بوستان کوهسنگی تعویض شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه هشت: حسین عبدالله زاده از تعویض سرچراغ های فرسوده در بوستان کوهسنگی خبر داد و گفت:

در راستای افزایش روشنایی،ایمنی وایجاد زیبایی بصری «80» سر چراغ فرسوده در سایت شمالی بوستان کوهسنگی تعویض شد.
عبدالله زاده افزود: در همین راستا، طاق ورودی بوستان کوهسنگی نیز نورپردازی شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش کیفیت عناصر شهری در بوستان ها همواره مدنظر بوده و اقداماتی در حال اجراست.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1405294736226
Qt: 2.2845957279205