فهرست طبقات
دوشنبه, ۰۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۴۱ ۱۰
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2LPZiNmF2YrZhiDYrNmE2LPZhyDZg9mF2YrYqtmHINmG2LjYp9ix2KrZiiDYr9mI2LHZhyDYtNi02YUg2LTZiNix2KfZiiDYp9iz2YTYp9mF2Yog2LTZh9ixINiv2LEg2YXZhti32YLZhyDZh9i02KrYmw==

شهردارمنطقه هشت بیان داشت؛

برگزاری سومین جلسه کمیته نظارتی دوره ششم شورای اسلامی شهر در منطقه هشت؛

حسین عبدالله زاده از برگزاری سومین جلسه کمیته نظارتی دوره ششم شورای اسلامی شهر در منطقه هشت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هشت، سومین جلسه کمیته نظارتی ششمین دوره شورای اسلامی شهر با حضور اعضای کمیته نظارتی و شهردار منطقه هشت با هدف بررسی و رسیدگی درخواست های شهروندان برگزار شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8779878616333
Qt: 1.886935710907