فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۴۲ ۳۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2YXZhNin2YLYp9iqINi52YXZiNmF2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2Ycg2YfYtNiqINio2Kcg2LTZh9ix2YjZhtiv2KfZhjo=

شهردار منطقه هشت بیان داشت؛

ملاقات عمومی شهردار منطقه هشت با شهروندان:

ملاقات مردمی شهردار منطقه هشت روزهای دوشنبه هر هفته با شهروندان

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هشت؛ حسین عبدالله زاده به منظور تحقق آرمان های شهروند مدارانه و درچارچوب ارتباط مستقیم مردم با مسئولان و با هدف تسریع به درخواست های شهروندان برنامه ملاقات عمومی در روزهای دوشنبه را برگزار و طی ارتباط مستقیم با اهالی منطقه از نزدیک مسائل مربوط به شهرداری را پیگیری و برطرف می نماید.
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1491986910502
Qt: 0.81623530387878