فهرست طبقات
چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۰۲ ۳۹
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2LnZhdmE2YrYp9iqINin2YrZhdmGINiz2KfYstmKINqG2KfZh9mDINmH2KfZiiDYrti32LHZiiDYrNmG2Kgg2K/YqNiz2KrYp9mGINmF2YfYsSDZh9i02KrZhSDYqNmHINm+2KfZitin2YYg2LHYs9mK2K8=

شهردار منطقه هشت؛

عملیات ایمن سازی چاهک های خطری جنب دبستان مهر هشتم به پایان رسید

شهردارمنطقه هشت، از اجرای عملیات ایمن سازی چاهک های حفر شده جنب دبستان مهر هشتم خبر داد.

شهردار منطقه هشت، حسین عبدالله زاده، از اجرای عملیات ایمن سازی چاهک های حفر شده جنب دبستان مهر هشتم خبر داد و بیان داشت:

12 چاهک به ارتفاع 10متر و طول 120متر جنب دبستان مهر هشتم، حد فاصل بهشتی 30 و32 حفر شده بودکه با توجه به بازدید کارشناسان اداره نظارت بر ساخت وساز منطقه، خطری شناخته شدند و نسبت به رفع خطر آنها اقدام شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0533447265625
Qt: 2.1666371822357