فهرست طبقات
چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۳۱ ۲۳
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2K3ZgdixIDY1MCDahtin2YTZg9mI2K8g2LLZhdiz2KrYp9mG2Ycg2KjYsdin2Yog2KrYutiw2YrZhyDYr9ix2K7Yqtin2YYg2LPYt9itINmF2YbYt9mC2Ycg2YfYtNiq

شهردار منطقه هشت؛

حفر 650 چالکود زمستانه برای تغذیه درختان سطح منطقه هشت

شهردار منطقه هشت از حفر 650 چالکود زمستانه جهت آماده شدن کود برای تغذیه درختان سطح منطقه خبر داد.

شهردار منطقه هشت، حسین عبدالله زاده، از اجرای عملیات حفر 650 چالکود درخت در آدرس های ورودی خیابان بهار، حاشیه لشکر ثامن الائمه ، حاشیه شهدای ارتش و پارکینگ 4 بوستان کوهسنگی جهت بهبود شرایط موجود برای تغذیه درختان خبر داد.

عبدالله زاده افزود: چالکود شکل خاصی از جایگذاری موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک می باشد و چالکود زمستانه باعث آماده شدن کود در زیر خاک برای استفاده درخت در اول فصل رشد گیاه می باشد.

وی بیان داشت:اجرای طرح چالکود در سظح منطقه آغاز شده و چاله هایی در اطراف درختان حفر و ترکیبی از کودهای شیمیایی و حیوانی و خاک نباتی گیاهی جهت بهبود کیفی خاک وتقویت هر چه بیشترریشه درختان در آنها ریخته می شود که با اجرای این طرح، طی سالهای آتی شاهد فضای سبزی پویا وشاداب خواهیم بود.

شهردار منطقه هشت، در پایان خاطر نشان کرد: هدف از اجرای عملیات چالکود درختان، تقویت و ارتقا کیفی فضای سبز شهری می باشد و ایجاد چالکود را برای بالا بردن راندمان و کارایی مصرف کود، بهبود جذب عناصر غذایی بدلیل ایجاد فضایی عاری از آهک ومناسب برای ریشه ها، بهبود تهویه خاک، افزایش نفوذ پذیری خاک توسط حفره هایی مملو از مواد آلی، افزایش سطح تماس مستقیم ریشه با مناطق غنی از کود، ایجاد زهکش در خاک با حفر چاله های عمیق در بسترهای دارای محدودیت می باشد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.0580639839172
Qt: 0.65099000930786