فهرست طبقات
یکشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰ ۶
طبقه بندی: خدمات شهری
چچ
2KLZhdin2K/ZhyDYqNin2LQg2K7Yp9iv2YXYp9mGINiu2K/Zhdin2Kog2LTZh9ix2Yog2YXZhti32YLZhyDZh9i02Kog2KzZh9iqINiu2K/ZhdiqINix2LPYp9mG2Yog2KjZhyDYtNmH2LHZiNmG2K/Yp9mGINiv2LEg2LHZiNiy2YfYp9mKINio2KfYsdin2YbZig==

خدمت ادامه دارد.....

آماده باش خادمان خدمات شهری منطقه هشت جهت خدمت رسانی به شهروندان در روزهای بارانی

شهردار منطقه هشت حسین عبد الله زاده؛ از آماده باش خادمان خدمات شهری به جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به شهروندان خبر داد و بیان داشت:

با توجه به شرایط آب و هوایی و کاهش دما و بارش باران طی شبانه روز گذشته، پرسنل خدمات شهری منطقه هشت در حالت آماده باش به سر می‌برند، در این راستا تعداد:

40 نفرنیروی فعال
6 خودرو تانکر
2 دستگاه کف کش
4 دستگاه موتور پمپ آب

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4032386144002
Qt: 2.5790188312531