اوقات شرعی
     
   • اداره ناحیه 1 : سید جعفر سید زاده
    اداره ناحیه 1 : سید جعفر سید زاده
    سید جعفر سیدزاده
    اداره ناحیه 1
    دانشجوی کارشناسی ارشد - جغرافیا و برنامه ریزی شهری با گرایش مسکن -
    متولد  ۱۳۵۸/۰۱/۰۱  مشهد
    تلفن تماس :38512301-2
    رایانامه :
    سوابق
    سوابق اجرایی :

     

    - مدیر ناحیه 1  شهرداری منطقه 2 مشهد   از سال 1384 تا 1394

    - مسئول واحد سرمایه گذتری و مشارکت شهرداری منطقه 10 مشهد از سال 1394 تا 1395

    اطلاعات تماس
    تلفن تماس :38512301-2فکس :--
    رایانامه :--
    تعداد بازدید :827