اوقات شرعی
     
   • اداره نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی

    اداره نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی

     

    لزوم تشکیل اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها:

    شهرمشهد مقدس به دلیل بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحج(ع) مرکز توجه بسیاری از ایرانیان و حتی جهانیان می باشد این موضوع سبب گردیده که عده بسیاری به دلیل تعلقات خاص معنوی و بعضا مادی به این شهر مهاجرت نمایند.
    پدیده مهاجرت به شهر مقدس مشهد هرچند که باعث رونق و آبادی این دیار گردیده لیکن به دلیل عدم امکان استفاده بهینه از این فرصت طلایی اکنون موجب بروز مشکلات عدیده ای برای این شهر شده است.
    به طوریکه برخی از این مهاجرین اقدام به تفکیک، تغییر کاربری اراضی و احداث بناهای غیرمجاز در خارج از محدوده شهر نموده اند. همچنین آمار بالای جرم و جنایت و معضلات اجتماعی نیز از نتایج منفی این تخلفات محسوب می شود.
    به لحاظ مهندسی نیز بسیاری از این ساخت و ساز ها فاقد استحکام بنای لازم می باشند. از طرفی براساس قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک موظف هستند تا قبل از هر اقدامی در جهت ساخت و سازها از شهرداری مجوز اخذ نمایند. در غیر این صورت شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نمایند.
    شکل گیری این تشکل با توجه به اینکه شهر مشهد 270کیلوتر مربع وسعت دارد و همچنین قریب به دو میلیون و دویست هزار نفر در حوزه خدماتی و حدود ششصد و پنجاه هزار نفر درمراکز جمعیتی حاشیه نشین شهر سکونت دارند از اهمیت خاصی برخوردار است.
    اداره مهندسی و نظارت بر ساخت وساز ها که با جذب نیروی متخصص و بر اساس ساختار سازمانی قوانین شهرداریها شکل گرفت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شماره نامه 17085/51/411 مورخ 20/7/83 تائید و از سوی نماینده محترم وزارت کشور به شماره نامه 1101/29059 مورخ 11/9/1383 بعنوان الگوی برتر درکمیته زیرساخت های وزارت کشور درسطح کشور مطرح گردید و آئین نامه آن نیز تهیه وتدوین شد تا براساس آن اصول شهرسازی وفنی وبهداشتی وساخت وسازهای قانونمند را شاهد باشیم.
    باوجودی که اداره مهندسی ونظارت برساخت وسازها در شهرداری مشهد در سال 56 نیز فعالیت داشته و هم اکنون نیز در 5 شهر مهم کشور درحال فعالیت وخدمت رسانی است اینک شهرداری مشهد افتخار دارد تا با تشکیلاتی پویا ومنسجم وهمکاری مراجع ذیصلاح پرونده تخلف درساخت وسازهای شهر مشهد را با قدرت و برای همیشه درکنترل خود نگهدارد.

       سوگند نامه

       من به عنوان مأمور اداره مهندسی ونظارت برساخت وسازها دراین هنگام که می خواهم مشغول این مأموریت مهم وحساس شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می نمایم که همیشه قوانین ونظامات شهرداری را رعایت ودرحدود اختیارات قانونی خود انجام وظیفه نمایم و جز رعایت عدالت و حق منظوری نداشته و از حدود شرافت و انسانیت پا فراتر ننهم و از اعمال نظر خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور محوله و انجام کارهایی که از طرف مقامات صالح به ما ارجاع می گردد راستی و درستی را رویه خود قرارداده و در همه حال مدافع حقوق شهرداری و شهروندان با وجدان باشم و وجدان و شرف من وثیقه این قسم است که آن را یاد می کنم.

    شرح وظایف قانونی اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها(پلیس ساختمان):


    1- اطلاع رسانی:

     

    -در خصوص کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر غیر مجاز کاربریها
    - رعایت اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی
    - عواقب ساخت غیر اصولی و فاقد استحکام بنا و بدون ایمنی


    2- پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز:

     

    - بازدید از ساختمانهای در حال احداث و گشت زنی مستمر در شهر و اراضی حاشیه به منظور ممانعت از عملیات ساختمانی بدون مجوز
    - شناسایی زمین خواران و بنگاههای غیر مجاز املاک که اقدام به تغییر کاربری و خرید و فروش غیر مجاز اراضی می نمایند و معرفی آنها به مراجع قانونی
    - انعکاس تخلفات به مراجع قانونی در رابطه با تصرفات و تفکیک های غیر مجاز
    - رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله مردمی در رابطه با ساخت و ساز بدون مجوز یا مغایر پروانه و فاقد استحکام بنا.
    - ایجاد بستر مناسبی پیرامون جلوگیری از ارائه خدمات آب و برق و گاز و مخابرات و ... به واحد های احداثی غیر مجاز در مناطق فاقد طرح شهرسازی.


    3- اجرای ضوابط قانونی:

    -صدور اخطاریه و تکیل پرونده جهت تخلفات ساختمانی
    - جمع آوری ابزار و مصالح پای کار ساخت و ساز غیر مجاز،برهم زدن شفته و خط کشی در اراضی دارای کاربری غیر مسکونی و فاقد طرح شهرسازی.
    - توقف و تعطیل کار ساخت و ساز های غیر مجاز.
    - پلمپ ساختمانهای دارای تخلف ساختمانی.
    - تنظبم لوایح و ارسال آنها به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و اجرای احکام صادره.
    رئیس اداره نظارت بر ساخت و سازها
    نام و نام خانوادگی:فرهنگ فرید مایوانتاریخ و محل تولد: -
    میزان تحصیلات: -
    رایانامه:--تلفن:38530606
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :38530606فکس :--رایانامه :--