اوقات شرعی
     
   • پیاده رو سازی خیابان خسروی نو (فاز 1)

    پیاده رو سازی خیابان خسروی نو (فاز 1)

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۸۴/۰۱/۰۱تاریخ خاتمه :۱۳۸۵/۰۱/۰۱مبلغ اعتبار :750,000,000 ریال
    محل اجرا
    خیابان خسروی نو