اوقات شرعی
     
   • پیاده رو سازی خیابان بهار

    پیاده رو سازی خیابان بهار

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۸۴/۰۱/۰۱تاریخ خاتمه :۱۳۸۵/۰۱/۰۱مبلغ اعتبار :1,500,000 ریال
    محل اجرا
    خیابان بهار