اوقات شرعی
     
   • جمع آوری نخاله و ضایعات و تسطیح حاشیه برزگراه کلانتری

    جمع آوری نخاله و ضایعات و تسطیح حاشیه برزگراه کلانتری

    مشخصات
    مبلغ اعتبار :
    پیمانکار :پرسنل فضای سبز منطقه
    محل اجرا
    بین میدان جهاد و میدان انقلاب