اوقات شرعی
     
   • احداث حفاظ بلوار امام رضا (ع)

    احداث حفاظ بلوار امام رضا (ع)

    مشخصات
    مبلغ اعتبار :150,000,000 ریال
    پیمانکار :مسکن سازان موج دریا
    محل اجرا
    بلوار امام رضا از میدان پانزده خرداد تا میدان بیت المقدس