اوقات شرعی
     
   • اجرای عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت جهت معابر سطح منطقه هشت

    اجرای عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت جهت معابر سطح منطقه هشت

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۴/۱۰تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۱۰/۰۷مبلغ اعتبار :5,100,000,000 ریال