اوقات شرعی
     
   • عملیات ترافیکی معابر اصلی سطح منطقه هشت-افزایش قرارداد به میزان 10درصد

    عملیات ترافیکی معابر اصلی سطح منطقه هشت-افزایش قرارداد به میزان 10درصد

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۴/۱۰تاریخ خاتمه :۱۳۹۷/۰۱/۲۶مبلغ اعتبار :665,000,000 ریال