اوقات شرعی
     
   • روکش دستی آسفالت معابر فرعی بلوار امام رضا (ع)

    روکش دستی آسفالت معابر فرعی بلوار امام رضا (ع)

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۴/۰۴تاریخ خاتمه :۱۳۹۷/۰۱/۰۲مبلغ اعتبار :875,750,000 ریال