اوقات شرعی
     
   • اجرای خط کشی عرضی معابر سطح منطقه هشت

    اجرای خط کشی عرضی معابر سطح منطقه هشت

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۴/۲۸تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۱۱/۲۵مبلغ اعتبار :1,113,000,000 ریال