اوقات شرعی
     
   • اجرای بازپیرایی سیستم های برقی سطح منطقه هشت

    اجرای بازپیرایی سیستم های برقی سطح منطقه هشت

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۴/۲۵تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۱۰/۲۲مبلغ اعتبار :645,195,000 ریال