اوقات شرعی
     
   • روکش دستی آسفالت معابر فرعی خیابان امام خمینی

    روکش دستی آسفالت معابر فرعی خیابان امام خمینی

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۴/۲۵تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۱۲/۲۹مبلغ اعتبار :297,200,000 ریال