اوقات شرعی
 • چهارشنبه،14 خرداد 1399
 • ورود
     
   • بازسازی جوی و کانالهای خیابان جهان آرا و فرعی ها

    بازسازی جوی و کانالهای خیابان جهان آرا و فرعی ها

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۵/۰۸تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۱۲/۲۹مبلغ اعتبار :2,052,026,980 ریال