اوقات شرعی
     
   • تعمیر تجهیزات ایمنی، اطلاع رسانی و هدایت ترافیکی سطح منطقه هشت

    تعمیر تجهیزات ایمنی، اطلاع رسانی و هدایت ترافیکی سطح منطقه هشت

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۵/۲۹تاریخ خاتمه :۱۳۹۷/۰۲/۲۷مبلغ اعتبار :875,545,000 ریال