اوقات شرعی
 • چهارشنبه،14 خرداد 1399
 • ورود
     
   • عوارض بالکن

    عوارض بالکن

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    نحوه محاسبه: T= 3 * P * S پارامترهای مورد استفاده: P: قیمت منطقه ای S: مساحت بالکن مشمول عوارض بالکن (فرض بر این است که ضرائب انواع بالکن در S اعلام شده لحاظ گردیده است)

    نحوه محاسبه:


    T= 3 * P * S


    پارامترهای مورد استفاده:


    P: قیمت منطقه ای

    S: مساحت بالکن مشمول عوارض بالکن (فرض بر این است که ضرائب انواع بالکن در S اعلام شده لحاظ گردیده است)

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: