اوقات شرعی
     
   • مسابقات قوی ترین مردان مرزبان استان در بوستان بزرگ کوهسنگی برگزار شد.
    با مشارکت شهرداری منطقه هشت و فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی در بوستان بزرگ ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۷/۱۵  
    مسئولیت امروز ما انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل آینده است .
    برگزاری مراسم غبار روبی مزار شهدای جبل النور کوهسنگی به مناسبت هفته دفاع مقدس
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۷/۰۶  
    محافل انس با قرآن کانون شناخت مکتب والای قرآنی است.
    حضور مهندس بصیری پور در محفل انس با قرآن کوهسنگی
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۴/۱۶  
    مسایقه دوی استقامت میثاق با ولایت
    برگزاری "مسایقه دوی استقامت میثاق با ولایت " در بوستان کوهسنگی با مشارکت بنیاد ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۲/۱۱/۰۳  
    محفل انس با قرآن "کوهسنگی "
    تشریح ویژگیهای ماه رحمت توسط استاد برجسته روانشناسی خانواده
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۲/۰۴/۲۵